Consulting to sposób zapewnienia profesjonalnej porady związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podmiot świadczący tego typu usługę powinien być niezależny od klienta oraz, co najważniejsze, posiadać odpowiednie kwalifikacje. W ostatnich czasach doradztwo zyskuje na znaczeniu, co wynika z faktu, że wiele firm boryka się ze skomplikowanymi procesami zachodzącymi na polu gospodarczym. Oznacza to dla nich, że często muszą umieć poruszać się w zakresie skomplikowanych procedur lub działać w złożonych strukturach. To z kolei zwiększa potrzebę korzystania z pomocy zewnętrznej oferowanej przez podmioty specjalizujące się w doradztwie.

Biorąc pod uwagę podmioty korzystające ze świadczeń konsultingowych, możemy wyróżnić usługi:

  • dotyczące porad z zakresu zarządzania, księgowości, reklamy, prawa;
  • charakteryzujące się indywidualnym podejściem do danej kwestii.

Zakres doradztwa

Przedmiot doradztwa definiowany jest przez klienta, dlatego nigdy nie jest uniwersalny. Konsultantami są wykwalifikowane osoby, które wykazują rozległą wiedzę o swoim zawodzie. Posiadają oni odpowiednie predyspozycje osobowościowe umożliwiające nawiązanie profesjonalnej relacji z klientem. Umowa konsultingowa zawierana jest pomiędzy konsultantem a klientem, który zleca działania doradcze. Taki consulting Poznań (http://www.strategor.pl/jak-doradzamy/) ma charakter dwustronny, jednak należy podkreślić, że obowiązki konsultanta obejmują jedynie sugerowanie odpowiedniego rozwiązania. Podejmowanie decyzji zależy wyłącznie od klienta. Usługi doradcze są najczęściej świadczone na podstawie umowy cywilnoprawnej, która zwykle zawiera liczne klauzule lojalnościowe, które zabraniają konsultantowi dostarczania jakichkolwiek informacji, które dotyczyłyby klienta lub świadczonej mu usługi. Wynika to z faktu, że zarówno klienci, jak i firmy konsultingowe skrupulatnie chronią swoje tajemnice zawodowe.

Autor zdjęcia: perzonseo