Konkurencyjne zakupy

Przetargi zagościły już na dobre w naszej świadomości. Na każdym kroku słyszymy o postępowaniach na budowę dróg, które się nie udały lub też o tych, które wzbudzają kontrowersje społeczne. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jest dla zamawiających codziennością z uwagi choćby na przepisy, które jasno wskazują kiedy musimy ogłaszać publiczny przetarg na zakup konkretnego towaru czy usługi.

Zamówienia publiczne to nic innego, jak wydatkowanie publicznych środków z wykorzystaniem zasady konkurencyjności. Daje nam to możliwość zakupu konkretnego towaru czy usługi po niższej cenie, przy zachowaniu tej samej jakości. Przeciwnicy tej tezy twierdzą, że jeśli kupujemy tanio to znaczy, że efekty będą gorsze. Po części jest to prawda, jednak ustawa prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiających obowiązek stosowania, przy wyborze oferty, nie tylko kryterium najniższej ceny.

Istotnie, bywało tak, że usługi np. budowlane gdzie w postępowaniu jedynym kryterium była cena, dawały efekt w postaci kłopotów z wykonawcą lub też powodowały konieczność wykonywania ciągłych napraw gwarancyjnych. Trzeba przyznać jednak, że aktualne przepisy pozwalają wybrać wykonawcę sprawdzonego, który za określoną kwotę wykona zamówienie. Już nie musi być to najtańsza oferta. Kolejnymi kryteriami może być np. wskaźnik zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, długość okresu gwarancyjnego czy też certyfikaty jakości, które wykonawca posiada.

Komplikacja pracy?

Niektórzy twierdzą, że zamówienia publiczne komplikują ich pracę. Chcieliby realizować zakupy towarów lub usług, wybierając samodzielnie wykonawcę. Bez procedur, długotrwałych postępowań. Aktualne przepisy nie pozwalają na taki krok. Wszystkie zakupy realizowane przez jednostki zobowiązane do stosowania ustawy muszą być prowadzone w trybach konkurencyjnych i jawnych.

 

Autor zdjęcia: pixabay.com